دوشنبه 1396/03/08 ساعت 04:29
فروش گروهی
فروش گروهی

فروش گروهی به تعداد مسافر بیش از 16 نفر در یک مسیر(رفت یا برگشت) اطلاق می گردد که در صورت داشتن این شرایط فرم ذیل را تکمیل فرمایید. همچنین جهت دریافت اطلاعات مربوط به تخفیف‌های مربوط به بلیت‌های مذکور لطفا با شماره 95119611 داخلی 442 (مدیریت فروش) تماس حاصل فرمایید.

درخواست بلیت گروهی

مشخصات درخواست کننده


سازمان
مرکز فروش
شخص حقیقی
نام نماینده:
سمت نماینده:
شماره تلفن همراه:
شماره تلفن ثابت:
پست الکترونیک:

مشخصات بلیت‌های درخواستی


یک طرفه
دوطرفه
مبدا:
مقصد:
تاریخ رفت:
تاریخ برگشت:

تعداد بلیت بزرگسال:
تعداد بلیت خردسال (2 الی 12 سال):
تعداد بلیت جانباز و شاهد:
تعداد بلیت نوزاد (0تا2 سال بدون صندلی):

کلاس مورد درخواست رفت:
کلاس مورد درخواست برگشت:
زمان مورد درخواست رفت:
زمان مورد درخواست برگشت:

 | پاکسازی فرم