چهارشنبه 1396/01/09 ساعت 07:51


عکس های نمایشگاهی
دکوراسیون و طراحی داخلی قطارهای فدک
نمای بدنه بیرونی قطارهای فدک
غذاهای طراحی شده
مهمانداران فدک
سرویس مدل پذیرایی


}