چهارشنبه 1395/10/29 ساعت 21:43


عکس های نمایشگاهی
دکوراسیون و طراحی داخلی قطارهای فدک
نمای بدنه بیرونی قطارهای فدک
غذاهای طراحی شده
مهمانداران فدک
سرویس مدل پذیرایی


}