چهارشنبه 1396/01/09 ساعت 07:49

گلباران هفتخوان - گرداب توسط میهمانداران و میهمانان قطار فدک

تا ساعاتي ديگر مهمانداران و مسافران ساعت ١٧:٢٢ قطار ٥ستاره فدك به مقصد مشهدمقدس، يادبود سومين روز درگذشت هموطنان مان در سانحه هفت خوان را با گلباران محل حادثه، گرامي مي دارند.